Radio Module JABLOTRON JA-111R

Module JA-111R được sử dụng để kết nối tất cả các thiết bị không dây của hệ thống JABLOTRON 100. Để hoàn thiện bao quát các cơ sở có giám sát, có thể cài đặt lên đến 3 mô-đun JA-111R trong một hệ thống.

Các đơn vị điện tử được cài đặt ở phần trước của nắp và nó được trang bị một bộ trung tâm đầu cuối trượt, cho phép kết nối thuận tiện của cáp. Ở phía sau, có các lỗ vỡ cho cáp.

Module này giao tiếp với có dây của bộ trung tâm và được cung cấp bởi nó. Module được thiết kế để lắp đặt bên ngoài bộ trung tâm và nó được sử dụng như là một trong hai hoặc thứ ba trong hệ thống. Nếu bạn cần có một môđun không dây trong bộ trung tâm, chúng tôi khuyên bạn nên mua bộ trung tâm với môđun không dây – đơn vị JA-10xKR-xx.

Radio Module JABLOTRON JA-111R

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Radio Module JABLOTRON JA-111R

Trong kho