Bộ điều khiển cho các Module kết nối Jablotron JA-192E

JA-192E là phân đoạn điều khiển dành cho các bảng điều khiển JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E và JA-154E.
Nó cho phép người dùng dễ sử dụng các chức năng kiểm soát trong hệ thống báo động, cụ thể là:
– Tạo hoặc định nghĩa bộ điều khiển chung
– Tạo hoặc định nghĩa bộ kiểm soát một phần (CÀI ĐẶT, CÀI ĐẶT MỘT PHẦN, GỠ BỎ CÀI ĐẶT)
– Kiểm soát đầu ra PG (BẬT và TẮT PG)
– Lưu lại những sự kiện khẩn cấp (hoảng loạn, đau bệnh và các trường hợp khác)
– Hiển thị báo hiện trạng

Bộ điều khiển cho các Module kết nối Jablotron JA-192E

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Bộ điều khiển cho các Module kết nối Jablotron JA-192E

Trong kho