Phân đoạn điều khiển dùng cho các bảng điều khiển (Zone)

JA-192E là bộ kiểm soát dùng cho các bảng điều khiển JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-115E, JA-153E và JA-154E. Bộ kiểm soát này giúp người dùng dễ dàng kiểm soát các chức năng trong hệ thống báo động.

Phân đoạn điều khiển dùng cho các bảng điều khiển (Zone)

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Phân đoạn điều khiển dùng cho các bảng điều khiển (Zone)

Trong kho