Bộ trung tâm báo động thông minh JABLOTRON JA-100K

Bộ trung tâm báo động thông minh JABLOTRON JA-100K là thiết bị cốt lõi của hệ thống bảo mật JABLOTRON 100+. Đây là Bộ trung tâm báo động nhỏ nhất để bảo vệ căn hộ, nhà ở gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Nó có một giao diện cổng LAN tích hợp.

Chứng chỉ sự phù hợp – JA-100K (PDF 316,99 kB)

Bộ trung tâm báo động thông minh JABLOTRON JA-100K

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Bộ trung tâm báo động thông minh JABLOTRON JA-100K

Trong kho