Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-01

Thùng cáp kỹ thuật Jablotron CC-01 chất lượng được thiết kế để lắp đặt. Màu sắc dây giống với màu của thiết bị đầu cuối. Cáo được đóng gói cuộn, thùng EasyReal, dài 300 m và để dễ dàng điều hướng, nó được đánh dấu bằng mực đen một lần trên mỗi mét.

.

Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-01

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-01

Trong kho