Module cảm biến từ có dây 8 ngõ vào JABLOTRON JA-118M

Module JA-118M có 8 đầu vào được thiết kế đặc biệt để kết nối các cảm biến từ. Ứng dụng của mỗi đầu vào có thể được lập trình độc lập như là một đầu vào màn trập của một dây dẫn balanced, NC (thường đóng) hoặc có cửa sổ đặc biệt, được kích hoạt nhờ các xung kích hoạt được tái lặp. Chiều dài dây tối đa của một vòng dây là 100m. Module này có thể được lắp đặt bên trong hộp JA-190PL hoặc hộp KU-68 lắp trên tường. Module này dễ xác định vị trí và chiếm 8 vị trí trong hệ thống.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-118M (PDF 313,56 kB)

Module cảm biến từ có dây 8 ngõ vào JABLOTRON JA-118M

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Module cảm biến từ có dây 8 ngõ vào JABLOTRON JA-118M

Trong kho