Đầu đọc thẻ và móc khóa từ dùng cho máy tính để bàn (kết nối USB) JA- 190T

Đầu đọc thẻ và móc khóa từ ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng được thiết kế để dễ ghi nhận JA-190J và JA-191J vào hệ thống JA-100 nhờ sử dụng phần mềm F-Link.

Đầu đọc thẻ và móc khóa từ dùng cho máy tính để bàn (kết nối USB) JA- 190T

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Đầu đọc thẻ và móc khóa từ dùng cho máy tính để bàn (kết nối USB) JA- 190T

Trong kho