Cảm biến từ không dây JABLOTRON JA-150MB

Cảm biến JA-150MB được thiết kế để phát hiện việc mở cửa số hoặc cửa cái. Thiết bị có 2 ứng dụng cơ bản: thể hiện trạng thái đóng mở hoặc ứng dụng phát hiện rung động khi mở cửa (sổ). Nó gồm có 2 đầu vào IN1 và IN2. Các cảm biến được nối cáp điện phát hiện việc mở cửa, cảm biến ngập nước hoặc cảm ứng màn trập có thể được đấu nối vào các đầu vào này. Thiết bị này chiếm hai vị trí trong hệ thống báo động.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-150MB (PDF 317.02 kB)

Cảm biến từ không dây JABLOTRON JA-150MB

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Cảm biến từ không dây JABLOTRON JA-150MB

Trong kho