Remote điều khiển dạng móc chìa khóa JA-186JK

‘-Remote điều khiển được thiết kế màu đen JA-186JK được dùng để định vị/ tắt thiết bị từ xa, kích hoạt báo động hoảng loạn và điều khiển các thiết bị khác. Ngoài ra còn có một phiên bản hai nút.

-Người sử dụng cũng có thể tự kiểm soát các thiết bị khác như cửa nhà để xe hoặc kiểm soát một phần của bảng điều khiển.

-Keychain có một chức năng nút khóa hữu ích.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-186JK (PDF 314.61 kB)

Remote điều khiển dạng móc chìa khóa JA-186JK

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Remote điều khiển dạng móc chìa khóa JA-186JK

Trong kho