Chuông báo động có dây trong nhà với pin dự phòng JABLOTRON JA-110A II

  • Chuông báo động có dây trong nhà với pin dự phòng JABLOTRON JA-110A được thiết kế để phát chuông báo động, báo những trì hoãn khi ra vào, phát tiếng kêu và báo động các kích hoạt của đầu ra PG trong hệ thống báo động.
  • Chuông báo động này có một nút bấmcó thể lập trình được.

Chuông báo động có dây trong nhà với pin dự phòng JABLOTRON JA-110A II

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - Chuông báo động có dây trong nhà với pin dự phòng JABLOTRON JA-110A II

Trong kho