CAMERA JABLOTRON JI-112C IP 2MP – BULLET

50.000 

Camera Jablotron JI-112C IP xác minh video cung cấp cho người dùng và Trung Tâm An Ninh Jablotron A.R.C thông tin xác nhận trực quan về lý do báo động và hiển thị những gì đang diễn ra trong phạm vi được quan sát, bảo vệ. Mọi sự kiện đều được tự động ghi lại để người dùng có mặt trong hình ảnh camera khi có điều gì đó xảy ra.

50000

CAMERA JABLOTRON JI-112C IP 2MP – BULLET

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - CAMERA JABLOTRON JI-112C IP 2MP - BULLET

Trong kho