AI Camera Hub

12.650.000 

Bật đèn, hú còi, xịt nước khi phát hiện xâm phạm
Gửi thông báo tới smartphone của chủ nhân
Cho phép gia nhập và điều khiển các thiết bị nhà thông minh qua mạng ZigBee (sử dụng app Lumi Life)

Lưu ý: Sản phẩm này không áp dụng đồng thời chương trình chiết khấu hoa hồng dành cho đối tác Drop Shipping

12650000

AI Camera Hub

#1 - Nhà thông minh Vũng Tàu - Vsmarthome - AI Camera Hub

Trong kho